Commons Camp

PROGRAMA - COMMUNS ÇA VA MARSEILLE 2020 ?

El Commons Camp és una sèrie de trobades de co-aprenentatge i contribució als procomuns, obertes a totes i tots.

DESENVOLUPAMENT DEL COMMONS CAMP

(Programa en construcció)

Divendres 17 de gener

Benvinguda 09:00 / Dinar al lloc / Fi de les activitats 18:30 / Soirée 20:00

El primer dia, ens reunirem al voltant de grups de treball ja constituïts: Assemblea des lieux (espais autogestionats), Eau en commun (aigua en comú), eines legals, Laboratori de documentació del procomú, les lluites Marselleses, ....

Jornada: primers elements del programa

Soirée :

Dissabte 18 de gener

Benvinguda 09:00 / Dinar al lloc / Fi de les activitats 18:30 / Soirée 20:00

El segon dia és un Fòrum obert seguit d'una assemblea de procomuns.

Soirée :

Diumenge 19 de gener

Benvinguda 10:00 / Dinar al lloc / Fi de les activitats 14:00

El tercer dia està dedicat a reunir-se amb experiències de commoning de Marsella: les Pillards, la Déviation, le Comptoir de la Victorine, la Gare franche, et des lieux qui font enjeux : La Plaine, Place Jean-Jaurès, Place Louise Michel à Belzunce, Jardin des arts, Jardin Levat, ….